LibreShot
Hình ảnh miễn phí

Tu viện Phật giáo
Hình ảnh miễn phí để sử dụng thương mại

Buddhist monasteries stock images for free download. Ảnh được cấp phép dưới dạng giấy phép Miền công cộng - Không phân bổ / Miễn phí để sử dụng thương mại. Tất cả những bức ảnh tôi tự chụp chỉ cho bạn, vì vậy tôi đảm bảo nguồn gốc của chúng. Tôi hy vọng nó sẽ hữu ích.Hình ảnh được tài trợ bởi Istock:


Bảo tháp Phật giáo màu trắng

Bảo tháp Phật giáo màu trắng - Hình ảnh miễn phí

| Tu viện Phật giáo
Một ngôi chùa Phật giáo nhỏ trên đồng cỏ

Một ngôi chùa Phật giáo nhỏ trên đồng cỏ - Hình ảnh miễn phí

| Tu viện Phật giáo
Mái nhà Tu viện Phật giáo

Mái nhà Tu viện Phật giáo - Hình ảnh miễn phí

| Tu viện Phật giáo
Bức tường Tu viện ở Mông Cổ

Bức tường Tu viện ở Mông Cổ - Hình ảnh miễn phí

| Tu viện Phật giáo
Tu viện Amarbayasgalant

Tu viện Amarbayasgalant - Hình ảnh miễn phí

| Tu viện Phật giáo
Bảo tháp vàng với mắt Phật

Bảo tháp vàng với mắt Phật - Hình ảnh miễn phí

| Tu viện Phật giáo
Vị thần Phật giáo phẫn nộ

Vị thần Phật giáo phẫn nộ - Hình ảnh miễn phí

| Tu viện Phật giáo
Bảo tháp Phật giáo ở thảo nguyên Mông Cổ

Bảo tháp Phật giáo ở thảo nguyên Mông Cổ - Hình ảnh miễn phí

| Tu viện Phật giáo
Bảo tháp trắng lớn ở Mông Cổ

Bảo tháp trắng lớn ở Mông Cổ - Hình ảnh miễn phí

| Tu viện Phật giáo
Stupa Wall

Stupa Wall - Hình ảnh miễn phí

| Tu viện Phật giáo
Tu viện Erdene Zuu

Tu viện Erdene Zuu - Hình ảnh miễn phí

| Tu viện Phật giáo
Hàng Bảo tháp Phật giáo

Hàng Bảo tháp Phật giáo - Hình ảnh miễn phí

| Tu viện Phật giáo
Tượng Phật bằng vàng khi còn nhỏ

Tượng Phật bằng vàng khi còn nhỏ - Hình ảnh miễn phí

| Tu viện Phật giáo
Đôi mắt của Đức Phật trên Bảo tháp vàng

Đôi mắt của Đức Phật trên Bảo tháp vàng - Hình ảnh miễn phí

| Tu viện Phật giáo
Bảo tháp và đền thờ Phật giáo ở Tsetserleg, Mông Cổ

Bảo tháp và đền thờ Phật giáo ở Tsetserleg, Mông Cổ - Hình ảnh miễn phí

| Tu viện Phật giáo
Tu viện Amarbayasgalant ở Mông Cổ

Tu viện Amarbayasgalant ở Mông Cổ - Hình ảnh miễn phí

| Tu viện Phật giáo
Đôi mắt của vị phật trên bảo tháp

Đôi mắt của vị phật trên bảo tháp - Hình ảnh miễn phí

| Tu viện Phật giáo
Cửa tu viện phật giáo

Cửa tu viện phật giáo - Hình ảnh miễn phí

| Tu viện Phật giáo
Tu viện Gandan ở Ulaanbaatar

Tu viện Gandan ở Ulaanbaatar - Hình ảnh miễn phí

| Tu viện Phật giáo
Japan Zen Garden

Japan Zen Garden - Hình ảnh miễn phí

| Tu viện Phật giáo
Cửa Tu viện Phật giáo

Cửa Tu viện Phật giáo - Hình ảnh miễn phí

| Tu viện Phật giáo
Stupa Wall Of Erdene Zuu

Stupa Wall Of Erdene Zuu - Hình ảnh miễn phí

| Tu viện Phật giáo
Cows In Mongolia

Cows In Mongolia - Hình ảnh miễn phí

| Tu viện Phật giáo
Đồ trang trí trên mái nhà

Đồ trang trí trên mái nhà - Hình ảnh miễn phí

| Tu viện Phật giáo
Đền ở Erdene Zuu

Đền ở Erdene Zuu - Hình ảnh miễn phí

| Tu viện Phật giáo
Stupa Wall ở Erdene Zuu

Stupa Wall ở Erdene Zuu - Hình ảnh miễn phí

| Tu viện Phật giáo
Black Calf

Black Calf - Hình ảnh miễn phí

| Tu viện Phật giáo
Chùa Phật giáo ở Mông Cổ

Chùa Phật giáo ở Mông Cổ - Hình ảnh miễn phí

| Tu viện Phật giáo
Bạch mã phật

Bạch mã phật - Hình ảnh miễn phí

| Tu viện Phật giáo
Tu viện Phật giáo ở Thái Lan

Tu viện Phật giáo ở Thái Lan - Hình ảnh miễn phí

| Tu viện Phật giáo
Tu viện Phật giáo Dashchoilin

Tu viện Phật giáo Dashchoilin - Hình ảnh miễn phí

| Tu viện Phật giáo
Tu viện Phật giáo

Tu viện Phật giáo - Hình ảnh miễn phí

| Tu viện Phật giáo
Tu viện Urjinshadduvlin ở Mông Cổ

Tu viện Urjinshadduvlin ở Mông Cổ - Hình ảnh miễn phí

| Tu viện Phật giáo
Stupa with eyes of bodhisattva Avalokitesvara

Stupa with eyes of bodhisattva Avalokitesvara - Hình ảnh miễn phí

| Tu viện Phật giáo
Cổng được trang trí của tu viện Phật giáo ở Ulaanbaatar

Cổng được trang trí của tu viện Phật giáo ở Ulaanbaatar - Hình ảnh miễn phí

| Tu viện Phật giáo
Buddhist monastery Dambadarjaa

Buddhist monastery Dambadarjaa - Hình ảnh miễn phí

| Tu viện Phật giáo
Tượng Phật nằm ở Bangkok

Tượng Phật nằm ở Bangkok - Hình ảnh miễn phí

| Tu viện Phật giáo
Cung điện Hoàng gia ở Bangkok

Cung điện Hoàng gia ở Bangkok - Hình ảnh miễn phí

| Tu viện Phật giáo
Học sinh ở Grand Palace – Bangkok

Học sinh ở Grand Palace – Bangkok - Hình ảnh miễn phí

| Tu viện Phật giáo
Cung điện lớn ở Bangkok

Cung điện lớn ở Bangkok - Hình ảnh miễn phí

| Tu viện Phật giáo
Bảo tháp vàng ở Bangkok

Bảo tháp vàng ở Bangkok - Hình ảnh miễn phí

| Tu viện Phật giáo
Phật vàng

Phật vàng - Hình ảnh miễn phí

| Tu viện Phật giáo
Gate of monastery in Mongolia

Gate of monastery in Mongolia - Hình ảnh miễn phí

| Tu viện Phật giáo
Tu viện Phật giáo ở Ulaanbaatar

Tu viện Phật giáo ở Ulaanbaatar - Hình ảnh miễn phí

| Tu viện Phật giáo
Dashchoilin monastery in Ulaanbaatar

Dashchoilin monastery in Ulaanbaatar - Hình ảnh miễn phí

| Tu viện Phật giáo
Tu viện Dambadarjaa ở Ulaanbaatar

Tu viện Dambadarjaa ở Ulaanbaatar - Hình ảnh miễn phí

| Tu viện Phật giáo
Tu viện Dambadarjaa ở Ulaanbaatar

Tu viện Dambadarjaa ở Ulaanbaatar - Hình ảnh miễn phí

| Tu viện Phật giáo
Bảo tháp Phật giáo và chim bồ câu

Bảo tháp Phật giáo và chim bồ câu - Hình ảnh miễn phí

| Tu viện Phật giáo
Ni viện Phật giáo ở Mông Cổ

Ni viện Phật giáo ở Mông Cổ - Hình ảnh miễn phí

| Tu viện Phật giáo
Tượng phật ở Bangkok

Tượng phật ở Bangkok - Hình ảnh miễn phí

| Tu viện Phật giáo
Bảo tháp trong Cung điện Hoàng gia ở Bangkok

Bảo tháp trong Cung điện Hoàng gia ở Bangkok - Hình ảnh miễn phí

| Tu viện Phật giáo
Khu phức hợp Phật giáo Ayutthaya ở Thái Lan

Khu phức hợp Phật giáo Ayutthaya ở Thái Lan - Hình ảnh miễn phí

| Tu viện Phật giáo
Yurt quarter in Ulaanbaatar

Yurt quarter in Ulaanbaatar - Hình ảnh miễn phí

| Tu viện Phật giáo
Một bảo tháp Phật giáo

Một bảo tháp Phật giáo - Hình ảnh miễn phí

| Tu viện Phật giáo
Bảo tháp với Mắt Phật

Bảo tháp với Mắt Phật - Hình ảnh miễn phí

| Tu viện Phật giáo
Buddhas eyes

Buddhas eyes - Hình ảnh miễn phí

| Tu viện Phật giáo
Bảo tháp Mông Cổ

Bảo tháp Mông Cổ - Hình ảnh miễn phí

| Tu viện Phật giáo
Bảo tháp Phật giáo ở Mông Cổ

Bảo tháp Phật giáo ở Mông Cổ - Hình ảnh miễn phí

| Tu viện Phật giáo
Bảo tháp Phật giáo ở Mông Cổ

Bảo tháp Phật giáo ở Mông Cổ - Hình ảnh miễn phí

| Tu viện Phật giáo
Ni viện Phật giáo ở Mông Cổ

Ni viện Phật giáo ở Mông Cổ - Hình ảnh miễn phí

| Tu viện Phật giáo
Cuộn lên