ਲਿਬਰੇਸ਼ਾਟ
ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

ਪਾਣੀ
ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਤਸਵੀਰਾਂ

Water stock images for free download. ਫੋਟੋਆਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਜੋਂ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ - ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ / ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਮੁਫਤ. ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਲਈਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ. ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਏਗਾ.ਆਈਸਟਸਟ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਯੋਜਿਤ ਚਿੱਤਰ:


Ducks with a chimney in the background

Ducks with a chimney in the background - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਪਾਣੀ
ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ

ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਪਾਣੀ
ਬੀਚ ਕਲੋਜ਼-ਅਪ

ਬੀਚ ਕਲੋਜ਼-ਅਪ - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਪਾਣੀ
ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਇਕ ਛੋਟਾ ਮੁੰਡਾ ਗੋਤਾਖੋਰ

ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਇਕ ਛੋਟਾ ਮੁੰਡਾ ਗੋਤਾਖੋਰ - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਪਾਣੀ
ਜਹਾਜ਼

ਜਹਾਜ਼ - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਪਾਣੀ
ਸ਼ਾਂਤ ਸਮੁੰਦਰ

ਸ਼ਾਂਤ ਸਮੁੰਦਰ - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਪਾਣੀ
ਝੀਲ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਪੈਦਲ

ਝੀਲ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਪੈਦਲ - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਪਾਣੀ
ਟੇਰਕਿਨ ਸਾਗਾਵਾਂ ਝੀਲ

ਟੇਰਕਿਨ ਸਾਗਾਵਾਂ ਝੀਲ - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਪਾਣੀ
Duck Waving its Wings

Duck Waving its Wings - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਪਾਣੀ
Mongolian Nature – Khövsgöl Lake

Mongolian NatureKhövsgöl Lake - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਪਾਣੀ
White Lake in Mongolia

White Lake in Mongolia - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਪਾਣੀ
Minimalist Lake Landscape

Minimalist Lake Landscape - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਪਾਣੀ
Swimming Pool Minimalist Image

Swimming Pool Minimalist Image - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਪਾਣੀ
ਮੰਗੋਲੀਆ ਵਿਚ ਯੂਰਟਸ ਅੰਡਰ ਪਹਾੜ

ਮੰਗੋਲੀਆ ਵਿਚ ਯੂਰਟਸ ਅੰਡਰ ਪਹਾੜ - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਪਾਣੀ
ਲੇਕ ਟੇਰਕਿਨ ਸਾਗਾਅਨ ਨੂਰ

ਲੇਕ ਟੇਰਕਿਨ ਸਾਗਾਅਨ ਨੂਰ - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਪਾਣੀ
Water Lilies in the Rain

Water Lilies in the Rain - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਪਾਣੀ
Evening Lake with a Mountain in the Background

Evening Lake with a Mountain in the Background - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਪਾਣੀ
Motorboat on the Lake

Motorboat on the Lake - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਪਾਣੀ
Orkhon Waterfall in Mongolia

Orkhon Waterfall in Mongolia - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਪਾਣੀ
ਸਾਫ ਝੀਲ ਦੇ ਕੰoreੇ ਕੰ Peੇ

ਸਾਫ ਝੀਲ ਦੇ ਕੰoreੇ ਕੰ Peੇ - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਪਾਣੀ
Grey Heron

Grey Heron - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਪਾਣੀ
ਤਲਾਅ ਦੇ ਕੰ onੇ ਲੱਕੜ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਬੰਨ੍ਹ

ਤਲਾਅ ਦੇ ਕੰ onੇ ਲੱਕੜ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਬੰਨ੍ਹ - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਪਾਣੀ
Old stone dam in Bedrichov

Old stone dam in Bedrichov - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਪਾਣੀ
The branch mirrored in water

The branch mirrored in water - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਪਾਣੀ
Lonely girl walking by the lake

Lonely girl walking by the lake - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਪਾਣੀ
ਕੁਦਰਤ ਪੈਟਰਨ – ਝੀਲ ਜਲਵਾਯੂ ਦੇ ਫੁੱਲ

ਕੁਦਰਤ ਪੈਟਰਨ – ਝੀਲ ਜਲਵਾਯੂ ਦੇ ਫੁੱਲ - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਪਾਣੀ
River Boat Hotel

River Boat Hotel - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਪਾਣੀ
Vintage lifebuoy

Vintage lifebuoy - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਪਾਣੀ
Pier Perspective

Pier Perspective - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਪਾਣੀ
ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਛੋਵੋ ਜੇਜ਼ਰੋ ਝੀਲ

ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਛੋਵੋ ਜੇਜ਼ਰੋ ਝੀਲ - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਪਾਣੀ
Khovsgol lake in Mongolia

Khovsgol lake in Mongolia - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਪਾਣੀ
Water Drops On the Grass

Water Drops On the Grass - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਪਾਣੀ
Tractor in the rain

Tractor in the rain - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਪਾਣੀ
Lifebuoy

Lifebuoy - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਪਾਣੀ
Chateau Kratochvile

Chateau Kratochvile - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਪਾਣੀ
ਲਾਂਗ ਸਾਈਡ ਹਾਈਡਰੋ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ

ਲਾਂਗ ਸਾਈਡ ਹਾਈਡਰੋ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਪਾਣੀ
Pebble Tower

Pebble Tower - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਪਾਣੀ
Harmony

Harmony - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਪਾਣੀ
Woman sleeping on the beach

Woman sleeping on the beach - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਪਾਣੀ
ਝਰਨੇ ਦਾ ਬਣਾਵਟ

ਝਰਨੇ ਦਾ ਬਣਾਵਟ - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਪਾਣੀ
Poldi Kladno

Poldi Kladno - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਪਾਣੀ
Icicles on the Roof

Icicles on the Roof - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਪਾਣੀ
Garbage in the water

Garbage in the water - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਪਾਣੀ
Sibenik Cityscape

Sibenik Cityscape - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਪਾਣੀ
Šibenik City in Croatia

Šibenik City in Croatia - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਪਾਣੀ
ਸੰਤਰੇ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਤਹ 'ਤੇ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ

ਸੰਤਰੇ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਤਹ 'ਤੇ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਪਾਣੀ
Two Men on Wooden Boat in Croatia

Two Men on Wooden Boat in Croatia - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਪਾਣੀ
Jezera Village on Murter Island in Croatia

Jezera Village on Murter Island in Croatia - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਪਾਣੀ
Luxury Motor Yacht

Luxury Motor Yacht - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਪਾਣੀ
Underwater Trash

Underwater Trash - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਪਾਣੀ
ਬੰਦ ਕਰੋ ਤੈਰਾਕੀ

ਬੰਦ ਕਰੋ ਤੈਰਾਕੀ - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਪਾਣੀ
Empty Beach in Croatia

Empty Beach in Croatia - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਪਾਣੀ
Yacht on the Sea

Yacht on the Sea - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਪਾਣੀ
Repairing of the Highway Bridge

Repairing of the Highway Bridge - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਪਾਣੀ
Wooden Boat Detail

Wooden Boat Detail - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਪਾਣੀ
Eurasian coots

Eurasian coots - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਪਾਣੀ
Highway Bridge Over the Lake

Highway Bridge Over the Lake - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਪਾਣੀ
Autumn Leaves in Water

Autumn Leaves in Water - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਪਾਣੀ
Waterfall – Long Exposure

WaterfallLong Exposure - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਪਾਣੀ
Manਰਤ ਬੀਚ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ

Manਰਤ ਬੀਚ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਪਾਣੀ
ਸਕ ੋਲ ਕਰੋ