ਲਿਬਰੇਸ਼ਾਟ
ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

ਫਾਰਮ
ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਤਸਵੀਰਾਂ

Farm stock images for free download. ਫੋਟੋਆਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਜੋਂ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ - ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ / ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਮੁਫਤ. ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਲਈਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ. ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਏਗਾ.ਆਈਸਟਸਟ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਯੋਜਿਤ ਚਿੱਤਰ:


ਕਾਲਾ & ਇੱਕ ਗਾਂ ਦਾ ਚਿੱਟਾ ਪੋਰਟਰੇਟ

ਕਾਲਾ & ਇੱਕ ਗਾਂ ਦਾ ਚਿੱਟਾ ਪੋਰਟਰੇਟ - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਫਾਰਮ
ਚੈੱਕ ਗowsਆਂ

ਚੈੱਕ ਗowsਆਂ - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਫਾਰਮ
ਇੱਕ ਚਰਾਗਾਹ ਉੱਤੇ ਭੇਡਾਂ

ਇੱਕ ਚਰਾਗਾਹ ਉੱਤੇ ਭੇਡਾਂ - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਫਾਰਮ
ਚਰਾਗਾ ਤੇ ਗ C

ਚਰਾਗਾ ਤੇ ਗ C - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਫਾਰਮ
ਪੁਰਾਣਾ ਫਾਰਮ ਹਾ Houseਸ

ਪੁਰਾਣਾ ਫਾਰਮ ਹਾ Houseਸ - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਫਾਰਮ
ਹਰੇ ਤੇਲ ਬੀਜ ਦੇ ਮੁਕੁਲ

ਹਰੇ ਤੇਲ ਬੀਜ ਦੇ ਮੁਕੁਲ - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਫਾਰਮ
ਘਾਹ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਗowsਆਂ

ਘਾਹ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਗowsਆਂ - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਫਾਰਮ
ਘਾਹ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਗow

ਘਾਹ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਗow - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਫਾਰਮ
Black Goat Among 3 Whites

Black Goat Among 3 Whites - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਫਾਰਮ
Brown Long Hair Goat

Brown Long Hair Goat - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਫਾਰਮ
White Chicken Portrait

White Chicken Portrait - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਫਾਰਮ
ਝੀਲ ਦੇ ਕੋਲ ਘੋੜੇ

ਝੀਲ ਦੇ ਕੋਲ ਘੋੜੇ - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਫਾਰਮ
ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਫਲਾਵਰ ਬਡ

ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਫਲਾਵਰ ਬਡ - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਫਾਰਮ
ਗ Face ਦਾ ਫੇਸ ਕਲੋਜ਼-ਅਪ

ਗ Face ਦਾ ਫੇਸ ਕਲੋਜ਼-ਅਪ - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਫਾਰਮ
Brown Cow

Brown Cow - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਫਾਰਮ
Classic Painted Mugs Decoration

Classic Painted Mugs Decoration - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਫਾਰਮ
Portrait of a White Goat

Portrait of a White Goat - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਫਾਰਮ
Vintage House in Holasovice Village

Vintage House in Holasovice Village - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਫਾਰਮ
Brown Goat and White Sheep

Brown Goat and White Sheep - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਫਾਰਮ
ਤਿੰਨ ਚਰਾਉਣ ਦੇ ਘੋੜੇ

ਤਿੰਨ ਚਰਾਉਣ ਦੇ ਘੋੜੇ - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਫਾਰਮ
Funny Goat on a Meadow

Funny Goat on a Meadow - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਫਾਰਮ
ਮੰਗੋਲੀਆ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਬੱਕਰੀਆਂ

ਮੰਗੋਲੀਆ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਬੱਕਰੀਆਂ - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਫਾਰਮ
Electricity Poles on the Brown Field

Electricity Poles on the Brown Field - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਫਾਰਮ
Field Minimalism

Field Minimalism - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਫਾਰਮ
Portrait of a Brown Goat

Portrait of a Brown Goat - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਫਾਰਮ
ਮੰਗੋਲੀਆ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਬੱਕਰੀਆਂ

ਮੰਗੋਲੀਆ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਬੱਕਰੀਆਂ - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਫਾਰਮ
Minimalist Photo of the Field

Minimalist Photo of the Field - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਫਾਰਮ
Czech Rural Architecture in Holasovice

Czech Rural Architecture in Holasovice - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਫਾਰਮ
ਚਿੱਟੇ ਬੱਕਰੇ

ਚਿੱਟੇ ਬੱਕਰੇ - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਫਾਰਮ
Tea cups on the wall

Tea cups on the wall - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਫਾਰਮ
ਜੰਗਲ ਵਿਚ ਦੋ ਚਿੱਟੇ ਘੋੜੇ

ਜੰਗਲ ਵਿਚ ਦੋ ਚਿੱਟੇ ਘੋੜੇ - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਫਾਰਮ
Black Lamb

Black Lamb - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਫਾਰਮ
Minimalist Green Field Landscape

Minimalist Green Field Landscape - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਫਾਰਮ
White Poppy Flower Bud

White Poppy Flower Bud - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਫਾਰਮ
ਜੋਤ ਵਾਲੇ ਖੇਤ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਖੰਭਾ

ਜੋਤ ਵਾਲੇ ਖੇਤ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਖੰਭਾ - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਫਾਰਮ
Canola Rape Flower Close-Up

Canola Rape Flower Close-Up - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਫਾਰਮ
Kitchen in the Old Cottage

Kitchen in the Old Cottage - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਫਾਰਮ
ਤਿੰਨ ਬੱਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਰੰਗ

ਤਿੰਨ ਬੱਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਰੰਗ - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਫਾਰਮ
ਮੰਗੋਲੀਆ ਵਿਚ ਬੱਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਯੂਰਟਸ

ਮੰਗੋਲੀਆ ਵਿਚ ਬੱਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਯੂਰਟਸ - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਫਾਰਮ
Riding Horses in the River

Riding Horses in the River - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਫਾਰਮ
White Horse Portrait

White Horse Portrait - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਫਾਰਮ
Mongolian White Goat

Mongolian White Goat - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਫਾਰਮ
White Goat Face

White Goat Face - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਫਾਰਮ
Minimalist Colorful Field Photo

Minimalist Colorful Field Photo - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਫਾਰਮ
Wavy Green Field in Minimalist Style

Wavy Green Field in Minimalist Style - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਫਾਰਮ
ਰੈਪਸੀਡ ਫੀਲਡ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਖੰਭਾ

ਰੈਪਸੀਡ ਫੀਲਡ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਖੰਭਾ - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਫਾਰਮ
Two White Yaks Lying in a Meadow

Two White Yaks Lying in a Meadow - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਫਾਰਮ
Rapeseed Field Close Up

Rapeseed Field Close Up - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਫਾਰਮ
Brown Field Pattern

Brown Field Pattern - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਫਾਰਮ
ਲਾਲ ਲੱਕੜ ਦੇ ਗੇਟ ਪੈਟਰਨ

ਲਾਲ ਲੱਕੜ ਦੇ ਗੇਟ ਪੈਟਰਨ - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਫਾਰਮ
Tied Horse in Mongolia

Tied Horse in Mongolia - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਫਾਰਮ
Steel granary

Steel granary - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਫਾਰਮ
ਕੱਦੂ

ਕੱਦੂ - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਫਾਰਮ
White and brown horse

White and brown horse - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਫਾਰਮ
ਰੇਪਸੀਡ ਫੀਲਡ

ਰੇਪਸੀਡ ਫੀਲਡ - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਫਾਰਮ
Cow Portrait

Cow Portrait - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਫਾਰਮ
ਪੀਲਾ ਖੇਤ

ਪੀਲਾ ਖੇਤ - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਫਾਰਮ
Tractor in the rain

Tractor in the rain - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਫਾਰਮ
Round Hay Bales

Round Hay Bales - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਫਾਰਮ
ਵਿੰਟੇਜ ਫਾਰਮ ਹਾ Houseਸ

ਵਿੰਟੇਜ ਫਾਰਮ ਹਾ Houseਸ - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਫਾਰਮ
ਸਕ ੋਲ ਕਰੋ