ਲਿਬਰੇਸ਼ਾਟ
ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ
ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਤਸਵੀਰਾਂ

Agriculture stock images for free download. ਫੋਟੋਆਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਜੋਂ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ - ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ / ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਮੁਫਤ. ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਲਈਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ. ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਏਗਾ.ਆਈਸਟਸਟ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਯੋਜਿਤ ਚਿੱਤਰ:


Dry Poppy Buds

Dry Poppy Buds - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ
ਕਾਲਾ & ਇੱਕ ਗਾਂ ਦਾ ਚਿੱਟਾ ਪੋਰਟਰੇਟ

ਕਾਲਾ & ਇੱਕ ਗਾਂ ਦਾ ਚਿੱਟਾ ਪੋਰਟਰੇਟ - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ
ਚੈੱਕ ਗowsਆਂ

ਚੈੱਕ ਗowsਆਂ - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ
ਇੱਕ ਚਰਾਗਾਹ ਉੱਤੇ ਭੇਡਾਂ

ਇੱਕ ਚਰਾਗਾਹ ਉੱਤੇ ਭੇਡਾਂ - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ
ਚਰਾਗਾ ਤੇ ਗ C

ਚਰਾਗਾ ਤੇ ਗ C - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ
ਹਰੇ ਤੇਲ ਬੀਜ ਦੇ ਮੁਕੁਲ

ਹਰੇ ਤੇਲ ਬੀਜ ਦੇ ਮੁਕੁਲ - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ
ਘਾਹ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਗowsਆਂ

ਘਾਹ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਗowsਆਂ - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ
ਘਾਹ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਗow

ਘਾਹ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਗow - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ
Black Goat Among 3 Whites

Black Goat Among 3 Whites - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ
Beautiful Sunflowers

Beautiful Sunflowers - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ
Brown Long Hair Goat

Brown Long Hair Goat - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ
ਗ Face ਦਾ ਫੇਸ ਕਲੋਜ਼-ਅਪ

ਗ Face ਦਾ ਫੇਸ ਕਲੋਜ਼-ਅਪ - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ
Brown Cow

Brown Cow - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ
Sunflowers

Sunflowers - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ
Portrait of a White Goat

Portrait of a White Goat - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ
Brown Goat and White Sheep

Brown Goat and White Sheep - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ
Mongolian Nature – Khövsgöl Lake

Mongolian NatureKhövsgöl Lake - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ
Concrete Granary Tower

Concrete Granary Tower - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ
Funny Goat on a Meadow

Funny Goat on a Meadow - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ
Electricity Poles on the Brown Field

Electricity Poles on the Brown Field - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ
Field Minimalism

Field Minimalism - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ
Portrait of a Brown Goat

Portrait of a Brown Goat - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ
ਮੰਗੋਲੀਆ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਬੱਕਰੀਆਂ

ਮੰਗੋਲੀਆ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਬੱਕਰੀਆਂ - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ
ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੋਪੀ ਫੀਲਡ

ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੋਪੀ ਫੀਲਡ - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ
Minimalist Photo of the Field

Minimalist Photo of the Field - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ
ਚਿੱਟੇ ਬੱਕਰੇ

ਚਿੱਟੇ ਬੱਕਰੇ - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ
Sunflower and Bumblebee

Sunflower and Bumblebee - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ
Black Lamb

Black Lamb - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ
Minimalist Green Field Landscape

Minimalist Green Field Landscape - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ
White Poppy Flower Bud

White Poppy Flower Bud - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ
ਜੋਤ ਵਾਲੇ ਖੇਤ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਖੰਭਾ

ਜੋਤ ਵਾਲੇ ਖੇਤ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਖੰਭਾ - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ
Canola Rape Flower Close-Up

Canola Rape Flower Close-Up - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ
ਤਿੰਨ ਬੱਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਰੰਗ

ਤਿੰਨ ਬੱਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਰੰਗ - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ
ਮੰਗੋਲੀਆ ਵਿਚ ਬੱਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਯੂਰਟਸ

ਮੰਗੋਲੀਆ ਵਿਚ ਬੱਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਯੂਰਟਸ - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ
Sunflowers

Sunflowers - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ
Poppy Flowers

Poppy Flowers - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ
Green Poppy Pods

Green Poppy Pods - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ
Mongolian White Goat

Mongolian White Goat - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ
White Goat Face

White Goat Face - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ
Minimalist Colorful Field Photo

Minimalist Colorful Field Photo - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ
Wavy Green Field in Minimalist Style

Wavy Green Field in Minimalist Style - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ
ਰੈਪਸੀਡ ਫੀਲਡ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਖੰਭਾ

ਰੈਪਸੀਡ ਫੀਲਡ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਖੰਭਾ - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ
Two White Yaks Lying in a Meadow

Two White Yaks Lying in a Meadow - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ
Rapeseed Field Close Up

Rapeseed Field Close Up - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ
Sunflowers and Bee

Sunflowers and Bee - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ
Brown Field Pattern

Brown Field Pattern - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ
Steel granary

Steel granary - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ
ਕੱਦੂ

ਕੱਦੂ - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ
ਰੇਪਸੀਡ ਫੀਲਡ

ਰੇਪਸੀਡ ਫੀਲਡ - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ
Cow Portrait

Cow Portrait - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ
ਪੀਲਾ ਖੇਤ

ਪੀਲਾ ਖੇਤ - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ
Tractor in the rain

Tractor in the rain - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ
ਪੁਦੀਨੇ ਦਾ ਪੌਦਾ

ਪੁਦੀਨੇ ਦਾ ਪੌਦਾ - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ
Round Hay Bales

Round Hay Bales - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ
Close up field

Close up field - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ
Green Wheat Field

Green Wheat Field - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ
ਅਨਾਜ ਖੇਤ

ਅਨਾਜ ਖੇਤ - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ
ਅਨਾਜ ਖੇਤ

ਅਨਾਜ ਖੇਤ - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ
Field background

Field background - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ
Yak in Mongolia

Yak in Mongolia - ਮੁਫਤ ਚਿੱਤਰ

| ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ
ਸਕ ੋਲ ਕਰੋ