लिबरशॉट
विनामूल्य प्रतिमा

मॅक्रो फोटोग्राफी
व्यावसायिक वापरासाठी विनामूल्य प्रतिमा

Macro Photography stock images for free download. फोटो सार्वजनिक डोमेन परवाना म्हणून परवानाकृत आहेत - कोणतेही विशेषता नाही / व्यावसायिक वापरासाठी विनामूल्य. मी स्वत: साठी घेतलेले सर्व फोटो फक्त आपल्यासाठी, म्हणून मी त्यांच्या उत्पत्तीची हमी देतो. मला आशा आहे की ते उपयुक्त ठरेल.आयकॉस्ट द्वारे प्रायोजित प्रतिमा:


गोगलगाई

गोगलगाई - विनामूल्य प्रतिमा

| मॅक्रो फोटोग्राफी
खरा दोष

खरा दोष - विनामूल्य प्रतिमा

| मॅक्रो फोटोग्राफी
क्लोज-अप लीफ

क्लोज-अप लीफ - विनामूल्य प्रतिमा

| मॅक्रो फोटोग्राफी
जादुई मशरूम

जादुई मशरूम - विनामूल्य प्रतिमा

| मॅक्रो फोटोग्राफी
मॉसमध्ये मशरूम

मॉसमध्ये मशरूम - विनामूल्य प्रतिमा

| मॅक्रो फोटोग्राफी
ग्रीन लीफ बनावट

ग्रीन लीफ बनावट - विनामूल्य प्रतिमा

| मॅक्रो फोटोग्राफी
हेटरोप्टेरा – खरा दोष

हेटरोप्टेरा – खरा दोष - विनामूल्य प्रतिमा

| मॅक्रो फोटोग्राफी
जंगलात मशरूम

जंगलात मशरूम - विनामूल्य प्रतिमा

| मॅक्रो फोटोग्राफी
हिरवे पान

हिरवे पान - विनामूल्य प्रतिमा

| मॅक्रो फोटोग्राफी
क्लोज-अप लीफ

क्लोज-अप लीफ - विनामूल्य प्रतिमा

| मॅक्रो फोटोग्राफी
सुंदर जादू मशरूम

सुंदर जादू मशरूम - विनामूल्य प्रतिमा

| मॅक्रो फोटोग्राफी
विनी मशरूम

विनी मशरूम - विनामूल्य प्रतिमा

| मॅक्रो फोटोग्राफी
Edible Yellow Coral Mushroom

Edible Yellow Coral Mushroom - विनामूल्य प्रतिमा

| मॅक्रो फोटोग्राफी
वन मशरूम

वन मशरूम - विनामूल्य प्रतिमा

| मॅक्रो फोटोग्राफी
मॅक्रो वुड पृष्ठभाग

मॅक्रो वुड पृष्ठभाग - विनामूल्य प्रतिमा

| मॅक्रो फोटोग्राफी
ग्रीन मॉस पार्श्वभूमी

ग्रीन मॉस पार्श्वभूमी - विनामूल्य प्रतिमा

| मॅक्रो फोटोग्राफी
ड्राय ट्री ट्रंक क्लोज-अप

ड्राय ट्री ट्रंक क्लोज-अप - विनामूल्य प्रतिमा

| मॅक्रो फोटोग्राफी
लाकडी पोत वर लाकूड

लाकडी पोत वर लाकूड - विनामूल्य प्रतिमा

| मॅक्रो फोटोग्राफी
Succulent on a Rock Garden

Succulent on a Rock Garden - विनामूल्य प्रतिमा

| मॅक्रो फोटोग्राफी
मॅक्रो फोटोग्राफीवर ट्विस्टेड लाईन्स

मॅक्रो फोटोग्राफीवर ट्विस्टेड लाईन्स - विनामूल्य प्रतिमा

| मॅक्रो फोटोग्राफी
ड्राय वुड वर लाईन्स

ड्राय वुड वर लाईन्स - विनामूल्य प्रतिमा

| मॅक्रो फोटोग्राफी
वुड टेक्स्चर मॅक्रो फोटोग्राफी

वुड टेक्स्चर मॅक्रो फोटोग्राफी - विनामूल्य प्रतिमा

| मॅक्रो फोटोग्राफी
रसाळ – सजावटीचे फूल

रसाळ – सजावटीचे फूल - विनामूल्य प्रतिमा

| मॅक्रो फोटोग्राफी
निसर्ग पार्श्वभूमी प्रतिमा

निसर्ग पार्श्वभूमी प्रतिमा - विनामूल्य प्रतिमा

| मॅक्रो फोटोग्राफी
सुंदर निसर्ग वॉलपेपर

सुंदर निसर्ग वॉलपेपर - विनामूल्य प्रतिमा

| मॅक्रो फोटोग्राफी
मॅक्रो वॉलपेपर

मॅक्रो वॉलपेपर - विनामूल्य प्रतिमा

| मॅक्रो फोटोग्राफी
मॅक्रो फोटोग्राफीवर मॉस

मॅक्रो फोटोग्राफीवर मॉस - विनामूल्य प्रतिमा

| मॅक्रो फोटोग्राफी
मॅक्रो फोटोग्राफी पार्श्वभूमी

मॅक्रो फोटोग्राफी पार्श्वभूमी - विनामूल्य प्रतिमा

| मॅक्रो फोटोग्राफी
रसदार मॅक्रो फोटो पार्श्वभूमी

रसदार मॅक्रो फोटो पार्श्वभूमी - विनामूल्य प्रतिमा

| मॅक्रो फोटोग्राफी
लाकडावर ओळी

लाकडावर ओळी - विनामूल्य प्रतिमा

| मॅक्रो फोटोग्राफी
लेडी बग मॅक्रो फोटो

लेडी बग मॅक्रो फोटो - विनामूल्य प्रतिमा

| मॅक्रो फोटोग्राफी
मॅक्रो फोटोवर वुड स्ट्रक्चर

मॅक्रो फोटोवर वुड स्ट्रक्चर - विनामूल्य प्रतिमा

| मॅक्रो फोटोग्राफी
मॅक्रो फ्लॉवर

मॅक्रो फ्लॉवर - विनामूल्य प्रतिमा

| मॅक्रो फोटोग्राफी
लेडीबग क्लोज-अप

लेडीबग क्लोज-अप - विनामूल्य प्रतिमा

| मॅक्रो फोटोग्राफी
एक आवर्त तयार करणार्‍या वनस्पतीचा मॅक्रो फोटो

एक आवर्त तयार करणार्‍या वनस्पतीचा मॅक्रो फोटो - विनामूल्य प्रतिमा

| मॅक्रो फोटोग्राफी
डेझी फ्लॉवर क्लोज-अप

डेझी फ्लॉवर क्लोज-अप - विनामूल्य प्रतिमा

| मॅक्रो फोटोग्राफी
सुंदर फ्लॉवर क्लोज-अप

सुंदर फ्लॉवर क्लोज-अप - विनामूल्य प्रतिमा

| मॅक्रो फोटोग्राफी
फ्लॉवर सर्पिल मॅक्रो – हिरव्या प्रतिबिंबित

फ्लॉवर सर्पिल मॅक्रो – हिरव्या प्रतिबिंबित - विनामूल्य प्रतिमा

| मॅक्रो फोटोग्राफी
सुंदर लहान मशरूम

सुंदर लहान मशरूम - विनामूल्य प्रतिमा

| मॅक्रो फोटोग्राफी
Fern Background

Fern Background - विनामूल्य प्रतिमा

| मॅक्रो फोटोग्राफी
निळ्या पार्श्वभूमीवर फ्लफी डँडेलियन

निळ्या पार्श्वभूमीवर फ्लफी डँडेलियन - विनामूल्य प्रतिमा

| मॅक्रो फोटोग्राफी
ड्राय वुड लॉग बनावट

ड्राय वुड लॉग बनावट - विनामूल्य प्रतिमा

| मॅक्रो फोटोग्राफी
लहान अखाद्य मशरूम

लहान अखाद्य मशरूम - विनामूल्य प्रतिमा

| मॅक्रो फोटोग्राफी
विषारी मशरूम

विषारी मशरूम - विनामूल्य प्रतिमा

| मॅक्रो फोटोग्राफी
पांढरा आणि जांभळा गझानिया फ्लॉवर

पांढरा आणि जांभळा गझानिया फ्लॉवर - विनामूल्य प्रतिमा

| मॅक्रो फोटोग्राफी
फिबोनाची फर्न स्पायरल

फिबोनाची फर्न स्पायरल - विनामूल्य प्रतिमा

| मॅक्रो फोटोग्राफी
झाडाची साल वर मुंग्या

झाडाची साल वर मुंग्या - विनामूल्य प्रतिमा

| मॅक्रो फोटोग्राफी
फॉरेस्ट वुड बनावट

फॉरेस्ट वुड बनावट - विनामूल्य प्रतिमा

| मॅक्रो फोटोग्राफी
वुड टेक्स्चर लाईन्स

वुड टेक्स्चर लाईन्स - विनामूल्य प्रतिमा

| मॅक्रो फोटोग्राफी
पांढरा गुलाब वर मधमाशी

पांढरा गुलाब वर मधमाशी - विनामूल्य प्रतिमा

| मॅक्रो फोटोग्राफी
पिवळ्या रंगाची फूले येणारे रानटी फुलझाड फील्ड

पिवळ्या रंगाची फूले येणारे रानटी फुलझाड फील्ड - विनामूल्य प्रतिमा

| मॅक्रो फोटोग्राफी
Sunflowers and Bee

Sunflowers and Bee - विनामूल्य प्रतिमा

| मॅक्रो फोटोग्राफी
मुलांकडे हात वर

मुलांकडे हात वर - विनामूल्य प्रतिमा

| मॅक्रो फोटोग्राफी
जंगलात ओले लाकूड

जंगलात ओले लाकूड - विनामूल्य प्रतिमा

| मॅक्रो फोटोग्राफी
Deracantha onos

Deracantha onos - विनामूल्य प्रतिमा

| मॅक्रो फोटोग्राफी
सॉकर नेटमधील होल

सॉकर नेटमधील होल - विनामूल्य प्रतिमा

| मॅक्रो फोटोग्राफी
Dandelion

Dandelion - विनामूल्य प्रतिमा

| मॅक्रो फोटोग्राफी
गवत वर पाणी थेंब

गवत वर पाणी थेंब - विनामूल्य प्रतिमा

| मॅक्रो फोटोग्राफी
Pink rose

Pink rose - विनामूल्य प्रतिमा

| मॅक्रो फोटोग्राफी
Italian Striped Bug

Italian Striped Bug - विनामूल्य प्रतिमा

| मॅक्रो फोटोग्राफी
वर स्क्रोल करा