LibreShot
Үнэгүй зураг

Бэлчээр
Арилжааны зорилгоор ашиглах үнэгүй зураг

Pasture stock images for free download. Гэрэл зургуудыг Олон нийтийн домэйны лиценз гэж лицензтэй - Атрибут байхгүй / Арилжааны зориулалтаар үнэгүй. Би зөвхөн чамд зориулж авсан бүх зургуудаа, Тиймээс би тэдний гарал үүслийг баталгаажуулдаг. Энэ нь хэрэг болно гэж найдаж байна.Истокийн ивээн тэтгэсэн зургууд:


Чех үнээ

Чех үнээ - Үнэгүй зураг

| Бэлчээр
Бэлчээрийн хонь

Бэлчээрийн хонь - Үнэгүй зураг

| Бэлчээр
Бэлчээр дээр үнээ

Бэлчээр дээр үнээ - Үнэгүй зураг

| Бэлчээр
Нуга дээрх үнээ

Нуга дээрх үнээ - Үнэгүй зураг

| Бэлчээр
Cow in the Meadow

Cow in the Meadow - Үнэгүй зураг

| Бэлчээр
Хар ямааны дунд 3 Цагаан арьстнууд

Хар ямааны дунд 3 Цагаан арьстнууд - Үнэгүй зураг

| Бэлчээр
Brown Long Hair Goat

Brown Long Hair Goat - Үнэгүй зураг

| Бэлчээр
Horses by the Lake

Horses by the Lake - Үнэгүй зураг

| Бэлчээр
Brown Cow

Brown Cow - Үнэгүй зураг

| Бэлчээр
Doors of a Mongolian Yurt

Doors of a Mongolian Yurt - Үнэгүй зураг

| Бэлчээр
Монголын тал нутгийн нар жаргах

Монголын тал нутгийн нар жаргах - Үнэгүй зураг

| Бэлчээр
Цагаан ямааны хөрөг

Цагаан ямааны хөрөг - Үнэгүй зураг

| Бэлчээр
Бор ямаа, цагаан хонь

Бор ямаа, цагаан хонь - Үнэгүй зураг

| Бэлчээр
Mongolian Landscape with Yurt

Mongolian Landscape with Yurt - Үнэгүй зураг

| Бэлчээр
Three Grazing Horses

Three Grazing Horses - Үнэгүй зураг

| Бэлчээр
Нуга дээрх хөгжилтэй ямаа

Нуга дээрх хөгжилтэй ямаа - Үнэгүй зураг

| Бэлчээр
Монгол дахь ноолууран ямаа

Монгол дахь ноолууран ямаа - Үнэгүй зураг

| Бэлчээр
Yurt Hotel

Yurt Hotel - Үнэгүй зураг

| Бэлчээр
Бор ямааны хөрөг

Бор ямааны хөрөг - Үнэгүй зураг

| Бэлчээр
Монгол дахь ноолууран ямаа

Монгол дахь ноолууран ямаа - Үнэгүй зураг

| Бэлчээр
Yurts in the Gobi Desert

Yurts in the Gobi Desert - Үнэгүй зураг

| Бэлчээр
Монгол дахь солонго

Монгол дахь солонго - Үнэгүй зураг

| Бэлчээр
Цагаан ямаа

Цагаан ямаа - Үнэгүй зураг

| Бэлчээр
Two White Horses in the Forest

Two White Horses in the Forest - Үнэгүй зураг

| Бэлчээр
Монгол дахь уламжлалт байшин

Монгол дахь уламжлалт байшин - Үнэгүй зураг

| Бэлчээр
Хар хурга

Хар хурга - Үнэгүй зураг

| Бэлчээр
Гурван ямаа, гурван өнгө

Гурван ямаа, гурван өнгө - Үнэгүй зураг

| Бэлчээр
Монгол дахь ямаа, цэвэрлэгчид

Монгол дахь ямаа, цэвэрлэгчид - Үнэгүй зураг

| Бэлчээр
White Horse Portrait

White Horse Portrait - Үнэгүй зураг

| Бэлчээр
Монголын тэнгэр ба Юрц

Монголын тэнгэр ба Юрц - Үнэгүй зураг

| Бэлчээр
Монголын цагаан ямаа

Монголын цагаан ямаа - Үнэгүй зураг

| Бэлчээр
Монгол жуулчны гэр бааз

Монгол жуулчны гэр бааз - Үнэгүй зураг

| Бэлчээр
Цагаан ямааны нүүр

Цагаан ямааны нүүр - Үнэгүй зураг

| Бэлчээр
Нугад хэвтэж буй хоёр цагаан сарлаг

Нугад хэвтэж буй хоёр цагаан сарлаг - Үнэгүй зураг

| Бэлчээр
Ногоон тал дахь монгол юрт

Ногоон тал дахь монгол юрт - Үнэгүй зураг

| Бэлчээр
Монголын хөдөө, хөдөө нутаг

Монголын хөдөө, хөдөө нутаг - Үнэгүй зураг

| Бэлчээр
Монгол талын тал дахь солонго

Монгол талын тал дахь солонго - Үнэгүй зураг

| Бэлчээр
Монгол юрт, мотоцикл

Монгол юрт, мотоцикл - Үнэгүй зураг

| Бэлчээр
Монгол улсад уясан морь

Монгол улсад уясан морь - Үнэгүй зураг

| Бэлчээр
Цагаан ба хүрэн морь

Цагаан ба хүрэн морь - Үнэгүй зураг

| Бэлчээр
Монгол юрт

Монгол юрт - Үнэгүй зураг

| Бэлчээр
Cow Portrait

Cow Portrait - Үнэгүй зураг

| Бэлчээр
Landscape with trees

Landscape with trees - Үнэгүй зураг

| Бэлчээр
Бөөрөнхий хадлангийн боодол

Бөөрөнхий хадлангийн боодол - Үнэгүй зураг

| Бэлчээр
Монгол юрт

Монгол юрт - Үнэгүй зураг

| Бэлчээр
Монгол дахь сарлаг

Монгол дахь сарлаг - Үнэгүй зураг

| Бэлчээр
Монгол дархан

Монгол дархан - Үнэгүй зураг

| Бэлчээр
Үнээ

Үнээ - Үнэгүй зураг

| Бэлчээр
Cloudscape landscape

Cloudscape landscape - Үнэгүй зураг

| Бэлчээр
Half Horse Face

Half Horse Face - Үнэгүй зураг

| Бэлчээр
Brown Horse Head

Brown Horse Head - Үнэгүй зураг

| Бэлчээр
The horse and the pony

The horse and the pony - Үнэгүй зураг

| Бэлчээр
Buckskin horse

Buckskin horse - Үнэгүй зураг

| Бэлчээр
Horse Eye

Horse Eye - Үнэгүй зураг

| Бэлчээр
Standing Calf On The Farm

Standing Calf On The Farm - Үнэгүй зураг

| Бэлчээр
Pastue, Field And Sky

Pastue, Field And Sky - Үнэгүй зураг

| Бэлчээр
Хүрэн ямаа

Хүрэн ямаа - Үнэгүй зураг

| Бэлчээр
Grazing horses

Grazing horses - Үнэгүй зураг

| Бэлчээр
Three horses

Three horses - Үнэгүй зураг

| Бэлчээр
Solitary Yellow Flower

Solitary Yellow Flower - Үнэгүй зураг

| Бэлчээр
Дээш гүйлгэж