LibreShot
Үнэгүй зураг

Хөдөө аж ахуй
Арилжааны зорилгоор ашиглах үнэгүй зураг

Agriculture stock images for free download. Гэрэл зургуудыг Олон нийтийн домэйны лиценз гэж лицензтэй - Атрибут байхгүй / Арилжааны зориулалтаар үнэгүй. Би зөвхөн чамд зориулж авсан бүх зургуудаа, Тиймээс би тэдний гарал үүслийг баталгаажуулдаг. Энэ нь хэрэг болно гэж найдаж байна.Истокийн ивээн тэтгэсэн зургууд:


Хуурай намууны нахиа

Хуурай намууны нахиа - Үнэгүй зураг

| Хөдөө аж ахуй
Хар & Үнээний цагаан хөрөг

Хар & Үнээний цагаан хөрөг - Үнэгүй зураг

| Хөдөө аж ахуй
Чех үнээ

Чех үнээ - Үнэгүй зураг

| Хөдөө аж ахуй
Бэлчээрийн хонь

Бэлчээрийн хонь - Үнэгүй зураг

| Хөдөө аж ахуй
Бэлчээр дээр үнээ

Бэлчээр дээр үнээ - Үнэгүй зураг

| Хөдөө аж ахуй
Ногоон тосны үрийн нахиа

Ногоон тосны үрийн нахиа - Үнэгүй зураг

| Хөдөө аж ахуй
Нуга дээрх үнээ

Нуга дээрх үнээ - Үнэгүй зураг

| Хөдөө аж ахуй
Cow in the Meadow

Cow in the Meadow - Үнэгүй зураг

| Хөдөө аж ахуй
Хар ямааны дунд 3 Цагаан арьстнууд

Хар ямааны дунд 3 Цагаан арьстнууд - Үнэгүй зураг

| Хөдөө аж ахуй
Beautiful Sunflowers

Beautiful Sunflowers - Үнэгүй зураг

| Хөдөө аж ахуй
Brown Long Hair Goat

Brown Long Hair Goat - Үнэгүй зураг

| Хөдөө аж ахуй
Cow Face Close-up

Cow Face Close-up - Үнэгүй зураг

| Хөдөө аж ахуй
Brown Cow

Brown Cow - Үнэгүй зураг

| Хөдөө аж ахуй
Sunflowers

Sunflowers - Үнэгүй зураг

| Хөдөө аж ахуй
Цагаан ямааны хөрөг

Цагаан ямааны хөрөг - Үнэгүй зураг

| Хөдөө аж ахуй
Бор ямаа, цагаан хонь

Бор ямаа, цагаан хонь - Үнэгүй зураг

| Хөдөө аж ахуй
Монголын байгаль – Хөвсгөл нуур

Монголын байгаль – Хөвсгөл нуур - Үнэгүй зураг

| Хөдөө аж ахуй
Бетоны үр тарианы цамхаг

Бетоны үр тарианы цамхаг - Үнэгүй зураг

| Хөдөө аж ахуй
Нуга дээрх хөгжилтэй ямаа

Нуга дээрх хөгжилтэй ямаа - Үнэгүй зураг

| Хөдөө аж ахуй
Хүрэн талбайн цахилгаан шон

Хүрэн талбайн цахилгаан шон - Үнэгүй зураг

| Хөдөө аж ахуй
Хээрийн Минимализм

Хээрийн Минимализм - Үнэгүй зураг

| Хөдөө аж ахуй
Бор ямааны хөрөг

Бор ямааны хөрөг - Үнэгүй зураг

| Хөдөө аж ахуй
Монгол дахь ноолууран ямаа

Монгол дахь ноолууран ямаа - Үнэгүй зураг

| Хөдөө аж ахуй
Цагаан намууны талбай

Цагаан намууны талбай - Үнэгүй зураг

| Хөдөө аж ахуй
Талбайн минималист гэрэл зураг

Талбайн минималист гэрэл зураг - Үнэгүй зураг

| Хөдөө аж ахуй
Цагаан ямаа

Цагаан ямаа - Үнэгүй зураг

| Хөдөө аж ахуй
Sunflower and Bumblebee

Sunflower and Bumblebee - Үнэгүй зураг

| Хөдөө аж ахуй
Хар хурга

Хар хурга - Үнэгүй зураг

| Хөдөө аж ахуй
Минималист ногоон талбайн ландшафт

Минималист ногоон талбайн ландшафт - Үнэгүй зураг

| Хөдөө аж ахуй
White Poppy Flower Bud

White Poppy Flower Bud - Үнэгүй зураг

| Хөдөө аж ахуй
Electric Pole in the Plowed Field

Electric Pole in the Plowed Field - Үнэгүй зураг

| Хөдөө аж ахуй
Canola Rape Flower Close-Up

Canola Rape Flower Close-Up - Үнэгүй зураг

| Хөдөө аж ахуй
Гурван ямаа, гурван өнгө

Гурван ямаа, гурван өнгө - Үнэгүй зураг

| Хөдөө аж ахуй
Монгол дахь ямаа, цэвэрлэгчид

Монгол дахь ямаа, цэвэрлэгчид - Үнэгүй зураг

| Хөдөө аж ахуй
Sunflowers

Sunflowers - Үнэгүй зураг

| Хөдөө аж ахуй
Намууны цэцэг

Намууны цэцэг - Үнэгүй зураг

| Хөдөө аж ахуй
Ногоон намуу цэцгийн баглаа

Ногоон намуу цэцгийн баглаа - Үнэгүй зураг

| Хөдөө аж ахуй
Монголын цагаан ямаа

Монголын цагаан ямаа - Үнэгүй зураг

| Хөдөө аж ахуй
Цагаан ямааны нүүр

Цагаан ямааны нүүр - Үнэгүй зураг

| Хөдөө аж ахуй
Минималист өнгөт хээрийн зураг

Минималист өнгөт хээрийн зураг - Үнэгүй зураг

| Хөдөө аж ахуй
Минималист хэв маягаар Долгионт ногоон талбар

Минималист хэв маягаар Долгионт ногоон талбар - Үнэгүй зураг

| Хөдөө аж ахуй
Electric Pole in Rapeseed Field

Electric Pole in Rapeseed Field - Үнэгүй зураг

| Хөдөө аж ахуй
Нугад хэвтэж буй хоёр цагаан сарлаг

Нугад хэвтэж буй хоёр цагаан сарлаг - Үнэгүй зураг

| Хөдөө аж ахуй
Rapeseed Field Close Up

Rapeseed Field Close Up - Үнэгүй зураг

| Хөдөө аж ахуй
Sunflowers and Bee

Sunflowers and Bee - Үнэгүй зураг

| Хөдөө аж ахуй
Бор талбайн хээ

Бор талбайн хээ - Үнэгүй зураг

| Хөдөө аж ахуй
Steel granary

Steel granary - Үнэгүй зураг

| Хөдөө аж ахуй
Хулуу

Хулуу - Үнэгүй зураг

| Хөдөө аж ахуй
Rapeseed Field

Rapeseed Field - Үнэгүй зураг

| Хөдөө аж ахуй
Cow Portrait

Cow Portrait - Үнэгүй зураг

| Хөдөө аж ахуй
Yellow field

Yellow field - Үнэгүй зураг

| Хөдөө аж ахуй
Tractor in the rain

Tractor in the rain - Үнэгүй зураг

| Хөдөө аж ахуй
Mint plant

Mint plant - Үнэгүй зураг

| Хөдөө аж ахуй
Бөөрөнхий хадлангийн боодол

Бөөрөнхий хадлангийн боодол - Үнэгүй зураг

| Хөдөө аж ахуй
Close up field

Close up field - Үнэгүй зураг

| Хөдөө аж ахуй
Green Wheat Field

Green Wheat Field - Үнэгүй зураг

| Хөдөө аж ахуй
Grain field

Grain field - Үнэгүй зураг

| Хөдөө аж ахуй
Grain field

Grain field - Үнэгүй зураг

| Хөдөө аж ахуй
Field background

Field background - Үнэгүй зураг

| Хөдөө аж ахуй
Монгол дахь сарлаг

Монгол дахь сарлаг - Үнэгүй зураг

| Хөдөө аж ахуй
Дээш гүйлгэж