Sve su fotografije licencirane pomoću CC0 tako da ih možete koristiti bez atribucije – Ali bit ću vam vrlo zahvalan 🙂
Jedini je uvjet zabrana skupnog preuzimanja i korištenja fotografija s libreshot.com na sličnim web mjestima (web stranice s stock fotografijama).
Sve su fotografije bez vodenog žiga.