כל התמונות מורשות באמצעות CC0 כך שתוכלו להשתמש בהן ללא ייחוס – But I’ll be very grateful if you will 🙂
התנאי היחיד הוא איסור הורדה ושימוש בתמונות מ- libreshot.com באתרים דומים בכמויות גדולות (אתרי צילומים במלאי).
כל התמונות ללא סימן מים.