LibreShot
תמונות בחינם

צילום מאקרו
תמונות חינם לשימוש מסחרי

צילומי מאקרו תמונות להורדה בחינם. תמונות מורשות כרישיון ברשות הציבור - אין ייחוס / חינם לשימוש מסחרי. את כל התמונות שצילמתי לעצמי בדיוק בשבילך, אז אני מבטיח את מקורם. אני מקווה שזה יהיה מועיל.תמונות ממומנות מאת איסטוק:


קונכיית חילזון

קונכיית חילזון - תמונה חופשית

| צילום מאקרו
באג אמיתי

באג אמיתי - תמונה חופשית

| צילום מאקרו
עלה תקריב

עלה תקריב - תמונה חופשית

| צילום מאקרו
פטריות קסומות

פטריות קסומות - תמונה חופשית

| צילום מאקרו
פטריות בטחב

פטריות בטחב - תמונה חופשית

| צילום מאקרו
מרקם עלה ירוק

מרקם עלה ירוק - תמונה חופשית

| צילום מאקרו
Heteroptera – באג אמיתי

Heteroptera – באג אמיתי - תמונה חופשית

| צילום מאקרו
פטריה ביער

פטריה ביער - תמונה חופשית

| צילום מאקרו
עלה ירוק

עלה ירוק - תמונה חופשית

| צילום מאקרו
עלה תקריב

עלה תקריב - תמונה חופשית

| צילום מאקרו
פטריות קסם יפות

פטריות קסם יפות - תמונה חופשית

| צילום מאקרו
פטריה ווינרית

פטריה ווינרית - תמונה חופשית

| צילום מאקרו
פטריית אלמוגים צהובה אכילה

פטריית אלמוגים צהובה אכילה - תמונה חופשית

| צילום מאקרו
פטריות יער

פטריות יער - תמונה חופשית

| צילום מאקרו
משטח עץ מאקרו

משטח עץ מאקרו - תמונה חופשית

| צילום מאקרו
רקע מוס ירוק

רקע מוס ירוק - תמונה חופשית

| צילום מאקרו
צילום מקרוב של גזע עץ יבש

צילום מקרוב של גזע עץ יבש - תמונה חופשית

| צילום מאקרו
מרקם גלי על עץ

מרקם גלי על עץ - תמונה חופשית

| צילום מאקרו
עסיסי בגן סלעים

עסיסי בגן סלעים - תמונה חופשית

| צילום מאקרו
קווים מעוותים לצילומי מאקרו

קווים מעוותים לצילומי מאקרו - תמונה חופשית

| צילום מאקרו
קווים על עץ יבש

קווים על עץ יבש - תמונה חופשית

| צילום מאקרו
צילום מקרו מרקם עץ

צילום מקרו מרקם עץ - תמונה חופשית

| צילום מאקרו
עֲסִיסִי – פרח נוי

עֲסִיסִי – פרח נוי - תמונה חופשית

| צילום מאקרו
תמונת רקע טבע

תמונת רקע טבע - תמונה חופשית

| צילום מאקרו
טפט טבע יפהפה

טפט טבע יפהפה - תמונה חופשית

| צילום מאקרו
טפטים למקרו

טפטים למקרו - תמונה חופשית

| צילום מאקרו
מוס על צילום מאקרו

מוס על צילום מאקרו - תמונה חופשית

| צילום מאקרו
רקע לצילום מאקרו

רקע לצילום מאקרו - תמונה חופשית

| צילום מאקרו
רקע צילום מקרו עסיסי

רקע צילום מקרו עסיסי - תמונה חופשית

| צילום מאקרו
קווים על העץ

קווים על העץ - תמונה חופשית

| צילום מאקרו
ליידי באג צילום מאקרו

ליידי באג צילום מאקרו - תמונה חופשית

| צילום מאקרו
מבנה עץ בצילום מאקרו

מבנה עץ בצילום מאקרו - תמונה חופשית

| צילום מאקרו
פרח מאקרו

פרח מאקרו - תמונה חופשית

| צילום מאקרו
פרת משה רבנו, צילום מקרוב

פרת משה רבנו, צילום מקרוב - תמונה חופשית

| צילום מאקרו
צילום מקרו של צמח בעל צורה ספירלית

צילום מקרו של צמח בעל צורה ספירלית - תמונה חופשית

| צילום מאקרו
דייזי, פרוח, תקריב

דייזי, פרוח, תקריב - תמונה חופשית

| צילום מאקרו
צילום מקרוב פרחים יפהפה

צילום מקרוב פרחים יפהפה - תמונה חופשית

| צילום מאקרו
מאקרו ספירלי פרחים – ירוק השתקף

מאקרו ספירלי פרחים – ירוק השתקף - תמונה חופשית

| צילום מאקרו
פטריה קטנה ויפה

פטריה קטנה ויפה - תמונה חופשית

| צילום מאקרו
רקע של שרך

רקע של שרך - תמונה חופשית

| צילום מאקרו
שן האריה פלאפי על רקע כחול

שן האריה פלאפי על רקע כחול - תמונה חופשית

| צילום מאקרו
מרקם עץ יבש

מרקם עץ יבש - תמונה חופשית

| צילום מאקרו
פטריות קטנות בלתי אכיל

פטריות קטנות בלתי אכיל - תמונה חופשית

| צילום מאקרו
פטריות רעלניות

פטריות רעלניות - תמונה חופשית

| צילום מאקרו
פרח עזניה לבן וסגול

פרח עזניה לבן וסגול - תמונה חופשית

| צילום מאקרו
פרבין ספירל של פיבונצ'י

פרבין ספירל של פיבונצ'י - תמונה חופשית

| צילום מאקרו
נמלים על קליפת עץ

נמלים על קליפת עץ - תמונה חופשית

| צילום מאקרו
מרקם עץ יער

מרקם עץ יער - תמונה חופשית

| צילום מאקרו
קווי מרקם עץ

קווי מרקם עץ - תמונה חופשית

| צילום מאקרו
דבורה על ורד לבן

דבורה על ורד לבן - תמונה חופשית

| צילום מאקרו
שדות שן הארי הצהוב

שדות שן הארי הצהוב - תמונה חופשית

| צילום מאקרו
חמניות ודבורה

חמניות ודבורה - תמונה חופשית

| צילום מאקרו
חזזית על יד ילדים

חזזית על יד ילדים - תמונה חופשית

| צילום מאקרו
עץ רטוב ביער

עץ רטוב ביער - תמונה חופשית

| צילום מאקרו
דרקנתה אונוס

דרקנתה אונוס - תמונה חופשית

| צילום מאקרו
חור ברשת הכדורגל

חור ברשת הכדורגל - תמונה חופשית

| צילום מאקרו
שֵׁן הַאֲרִי

שֵׁן הַאֲרִי - תמונה חופשית

| צילום מאקרו
טיפות מים על הדשא

טיפות מים על הדשא - תמונה חופשית

| צילום מאקרו
ורד ורוד

ורד ורוד - תמונה חופשית

| צילום מאקרו
באג פסים איטלקי

באג פסים איטלקי - תמונה חופשית

| צילום מאקרו
לגלול מעלה